Tìm gói cước

Tìm thấy 18 kết quả

 • C120
  120.000
  Dung lượng: 60 GB
  Thời hạn: 30 ngày
  Miễn phí gọi nội mạng: Miễn phí tất cả các cuộc gọi < 20 phút
  Miễn phí gọi ngoại mạng: 50 phút
  (Dùng hết 60GB, sẽ ngừng kết nối internet)
 • MC299
  299.000
  Dung lượng: 12 GB
  Thời hạn: 30 ngày
  Miễn phí gọi nội mạng: Các cuộc gọi < 10p
  Miễn phí gọi ngoại mạng: 300 phút
  (Dùng hết 12GB, sẽ ngừng kết nối internet)
 • D90
  90.000
  Dung lượng: 30 GB
  Thời hạn: 30 ngày
  (Dùng hết 30GB, sẽ ngừng kết nối internet)
 • GYM1
  100.000
  Dung lượng: 3 GB
  Thời hạn: 30 ngày
  (Hoàn toàn không giới hạn Data tốc độ thường)
 • G80
  80.000
  Dung lượng: 4 GB
  Thời hạn: 30 ngày
  (Hoàn toàn không giới hạn Data tốc độ thường)
 • M50
  50.000
  Dung lượng: 500 MB
  Thời hạn: 30 ngày
  (Dùng hết 500MB, sẽ ngừng kết nối internet)
 • HDP70
  70.000
  Dung lượng: 2 GB
  Thời hạn: 30 ngày
  Miễn phí gọi nội mạng: 70 phút
  (Dùng hết 2GB, sẽ ngừng kết nối internet)
 • HDP100
  120.000
  Dung lượng: 3 GB
  Thời hạn: 30 ngày
  Miễn phí gọi nội mạng: 100 phút
  (Dùng hết 3GB, sẽ ngừng kết nối internet)
 • HDP120
  120.000
  Dung lượng: 4 GB
  Thời hạn: 30 ngày
  Miễn phí gọi nội mạng: 120 phút
  (Dùng hết 4GB, sẽ ngừng kết nối internet)
Logo Mobifone