Tìm gói cước

Tìm thấy 36 kết quả

 • ED60
  60.000
  Dung lượng: 60 GB
  Thời hạn: 30 ngày
  (Mỗi ngày 2GB, tổng 60GB cho 30 ngày.
  Không giới hạn data xem youtube.
  không giới hạn data xem tiktok.)
 • CF60
  60.000
  Dung lượng: 60 GB
  Thời hạn: 30 ngày
  (Mỗi ngày 2GB, tổng 60GB cho 30 ngày.
  Không giới hạn data xem youtube.
  không giới hạn data xem tiktok.)
 • NCT60
  60.000
  Dung lượng: 60 GB
  Thời hạn: 30 ngày
  (Mỗi ngày 2GB, tổng 60GB cho 30 ngày.
  Không giới hạn data tốc độ thấp.)
 • AG60
  60.000
  Dung lượng: 60 GB
  Thời hạn: 30 ngày
  (Mỗi ngày 2GB, tổng 60GB cho 30 ngày.
  Không giới hạn data tốc độ thấp.)
 • FD60
  60.000
  Dung lượng: 60 GB
  Thời hạn: 30 ngày
  (Mỗi ngày 2GB, tổng 60GB cho 30 ngày)
 • CV99
  99.000
  Dung lượng: 60
  Thời hạn: 30 ngày
  (Mỗi ngày 2GB, tổng có 60GB cho 30 ngày)
 • CF90
  90.000
  Dung lượng: 50 GB
  Thời hạn: 30 ngày
  (Không giới hạn data tốc độ thấp)
 • MAX90
  90.000
  Dung lượng: 150 GB
  Thời hạn: 30 ngày
  (Mỗi ngày 5GB, tổng có 150GB cho 30 ngày)
 • C120
  120.000
  Dung lượng: 120 GB
  Thời hạn: 30 ngày
  Miễn phí gọi nội mạng: Miễn phí tất cả các cuộc gọi < 20 phút
  Miễn phí gọi ngoại mạng: 50 phút
  (Mỗi ngày 4GB, tổng 120GB cho 30 ngày)
Logo Mobifone